Jag vill ändra synen på försäljning!

Försäljning har alltid legat mig varmt om hjärtat och alla mina projekt och bolag har fokuserat huvudsakligen runt försäljning. Min uppfattning har alltid varit att det är relationer som gäller. Men jag kan nu efter dessa år med QualitySales konstatera att det är strukturkapital först, alltid!

Med strukturkapital först menar vi egentligen ordning och reda först, innan vi arbetar mer med humankapitalet. Strukturkapital är de immateriella tillgångar som organisationen äger utan förbehåll och kan därför skaffa sig kontroll över. Normalt sätt säger man att strukturkapitalet uppfyller två syften: Det tillhandahåller lager av kunskaper och Strukturkapitalet påskyndar och Förbättrar flödet av information inom organisationen. Genom att systematiskt bygga upp strukturkapitalet kan man öka företagets värde och konkurrenskraft.

Karaktären på utmaningarna med försäljning varierar, naturligtvis, men till syvende och sist så handlar allt om att få försäljningen att fungera i alla led.

Vad jag har noterat genom åren är att det av någon outgrundlig anledning verkar som att många människor tror att det bara är säljavdelningen som sysslar med försäljning.

Då detta ofta var en inställning jag stötte på i vardagen i mina bolag, och andras bolag, ville jag ta reda på hur det egentligen förhöll sig i frågan, och fanns det någon som hade svaret?

Omvärldsanalys av säljprocessen i företag

Ett stort tack till Stig och gänget som fick mig att förstå varför det är skillnad på bolag med en fungerande försäljningsverksamhet, och de utan. Åren 2008-2010 genomförde vi nämligen tillsammans med Stig Sjöblom samt två studenter från handelshögskolan i Stockholm en analys av säljarbetet i ett företag runt om i världen. Det var en omfattande analys där vi gick igenom hela bolagets uppsättning av processer för att se hur säljprocessen påverkade verksamhetens olika processer.

Vi fann rätt snabbt att det i bolag som var framgångsrika i försäljningsarbetet fanns ett tätt samarbete mellan alla avdelningar, alla förstod sin roll i säljarbetet.

För många var lösningen på bristande försäljning att skicka säljarna på säljutbildning. Men det var långt ifrån alltid lösningen på problemet, nästan aldrig faktiskt. Vilket naturligtvis glädjer en gammal säljare…

Den processkarta vi utvecklade förklarade på ett enkelt sätt hur bolagets olika processer ska dra åt samma håll, och hänger starkt ihop. Detta är vad vi idag kallar försäljningsverksamheten. Nyttan av ett starkt företagsövergripande säljfokus blev allt tydligare. Detta var inte alltid självklart ens på styrelsenivå.

Om detta är fallet så spelar det ingen roll hur mycket säljutbildning man gör i företaget!!!

När alla processer samverkar mot ett tydligt säljmål, där alla i organisationen  kan se sin roll och betydelse i säljarbetet, fungerade säljarbetet mycket bättre. Resultatet visades snabbt i ökad omsättning och ett förbättrat resultat. Genom vår analys kunde vi se var i företaget förbättringarna måste ske, det kunde vara erbjudandet, leveransen, eftermarknad, etc. eller kombinationer av dessa.

Då började vi använda begreppet “försäljningsverksamheten”, för vi upplevde att det saknades ett övergripande ord för hela bolagets försäljning. När vi googlade på “försäljningsverksamheten” 2007 frågade Google om vi menade “försörjningsverksamheten”. Detta visade att inte ens nomenklaturen fanns på plats ännu.

Sammanfattningsvis kom vi fram till att all samverkan med kunden är försäljning! Det måste alla i ett företag förstå, att de arbetar med försäljning och hur de kan påverka säljprocessen positivt.

Hur vi ändrar synen på försäljning!

När detta blev så tydligt så insåg jag att synen på försäljning måste förändras, och detta genom att hela bolaget måste tydligare se sin roll i säljprocessen. Detta blev min ledstjärna när det gäller QualitySales. Vårt arbete handlar mycket om att lyssna på medarbetare och kunder, samt se hur säljprocessen införlivas i hela kundens bolag.

Produkten blev en modell för att analysera varje steg i försäljningsverksamheten och därigenom få reda vilka förändringar som krävs för att ökad tillväxt eller lönsamhet baserat på FAKTA!

Att ändra en kultur är inte lätt kan jag lova, men ibland måste det göras, och vi alla måste  hjälpas åt att förändra synen på försäljning!

QualitySales International AB

Bolaget QualitySales hela fokus är att ändra synen på försäljning hos våra kunder. Vi har genom ett strukturerat arbetssätt och digitala verktyg lyckats förändra bolag i grunden. Detta gör att så att hela kundens bolag andas försäljning, och alla förstår sin del i den avgörande processen.

På QualitySales arbetar extraordinära människor med ett starkt sälj och marknadsfokus som gör extraordinära projekt för sina kunder. Vår framgång mäts ofta baserat på hur vi lyckas engagera människor att lyckas med sina föresatser i olika företag.

The book - hur du ökar din försäljning

Då en stor del av arbetet handlar om en tydlig vision där alla pågående aktiviteter tydligt stöttar arbetet med visionen. Vi får samtidigt engagerade medarbetare som drar åt samma håll. I vår värld är medarbetarna i grunden positiva och intresserade av att vara delaktiga i bolagets utveckling . Men många gånger saknas verktygen och ledarskapet för att få detta att fungera i den dagliga verksamheten.

Bland våra kunder hittar du Envac, Wurth, Åre Byservice, Cramo, Big Travel, TopRight, HSB och många många fler. Vi berättar naturligtvis gärna mer i ett förutsättningslöst möte

Mycket går förstås att läsa i The Book, om vår syn på försäljning, ladda gärna ned och läs, och hör av dig och berätta vad du tyckte!

Kontakta oss på info@qualitysales.se, läs mer på www.qualitysales.se

Om Lars Skarke

Senior Advisor & Founding Partner @ QualitySales International AB | Creating growth based on facts and trough activation

Vid tidig ålder kom jag till insikt med min entreprenöriella förmåga, varpå jag har byggt upp både svenska och internationella företag. Kunskapen ville jag förmedla vidare, vilket har resulterat i över fyrtio års gedigen erfarenhet inom affärsutveckling samt ett professionellt varumärke. Mina uppdrag har involverat några av Sveriges ledande företag inom varierade branscher. Uppdragen har ofta baserats på att driva stora affärsutvecklingsprojekt, leda genomgripande strukturella förändringsprocesser, granska samt kvalitetssäkra strategiska företagssatsningar och tillväxtprogram.

Jag är 100% affärsinriktad och drivs av att skapa ökad tillväxt genom framgångsrik försäljning oavsett uppdrag. Under åren som gått har jag fått stor uppskattning av mina uppdragsgivare för mina personliga egenskaper. Jag kombinerar en uppriktig och tydlig kommunikation utan ”säljfloskler” med ett innerligt och förtroendeingivande bemötande. Större delen av mina åtaganden har kretsat kring att understödja företagsledningen och dess engagemang. Allt för att frambringa laganda samt förankra rätt målfokus inom organisationen.

Det är ingen slump att min stora passion fyller ett syfte ”att inspirera till framgång oavsett mål” Man kämpar inte för att nå sitt mål, man kämpar för att nå resultat, baserat på sitt mål. Ett framgångsrikt resultat handlar oftast om rätt prioriteringar och engagemang för tidseffektivitet, som i sin tur leder till vinstresultat.

Jag har genom åren skapat flertalet företag till stora framgångar i ett inledningsskede, och idag omsätter många av dem miljarder, vilket talar sitt tydliga språk.

Läs gärna mer på www.qualitysales.se  eller maila på lars.skarke@qualitysales.se