Value proposition

Få företag är riktigt bra på att kommunicera det värde företaget och dess produkter och tjänster levererar. Vi rättar till det.

Value Proposition

Value proposition design

Behovet

Många företag och organisationer är bra på att kommunicera fakta och produktegenskaper. Färre företag är riktigt bra på att kommunicera det värde företaget och dess produkter och tjänster levererar. I ännu färre företag kan alla företagets medarbetare på ett tydligt sätt kommunicera hur företagets produkter och tjänster kan ge kunderna det de vill ha och inte kan få med sin nuvarande lösning. Ett av symptomen på detta är att fokus blir på pris.  Känner ni igen er. Dags att jobba med er value proposition!

Nyttan

Med välformulerade value propositions tydliggör ni och lär era medarbetare kommunicera värde i linje med hur era kunder mäter framgång. Ni lär er att på ett tydligt sätt differentiera er från era konkurrenter och ni får en effektivare kommunikation och säljprocess. Ett gediget arbete med value propositions ger er en djup förståelse för era kunders sätt att mäta framgång uppdelat på olika kundsegment och olika roller och befattningar, viket i sin tur skapar en trygghet i alla kundsamtal och i all marknadskommunikation.

QS Metod

QS arbetar alltid med BPL, ”Best Possible Line-up”, vilket innebär att vi allokerar den eller de seniora konsulter som har mest och erfarenhet av er bransch eller era utmaningar till ert företag. I arbetet med Value proposition design använder vi oss av beprövad metodik som bygger på ”business-canvas tänk”. Arbetet inleds med att vi definierar kundsegment och kundroller som behöver adresseras. När det är gjort arbetar vi med kundpaneler för att i detalj skapa förståelse för vilka produkter och tjänster som kunden vill ha och inte får, samt vilka ”pains” kunden har (vad håller kunden vaken om natten?) och vilka ”gains” kunden önskar (vad drömmer kunden om?). Här identifierar vi förutom på funktionella behov även emotionella och sociala behov. När detta är gjort genomförs interna work-shops där vi skapar värdeerbjudande som matchar kundernas (uppdelat på segment och roll) uttalade och outtalade funktionella, sociala och emotionella behov. Slutligen görs en gap-analys. Vad behöver göras och utvecklas för att fullt ut kunna leverera på det framtagna värdeerbjudandet?

 Levererat värde

Ett framgångsrikt arbete leder till värderbjudanden som fokuserar på de behov, ”pains” och ”gains” som många har och som de är beredda att betala för, som skiljer er från konkurrenterna, som är överlägsna konkurrenterna på åtminstone en dimension och som är svåra att kopiera

Efter genomfört projekt och utbildning av personalen har ni definierade och tydliga värdeerbjudanden som fullt ut matchar kundens behov, ni har en organisation som förstår hur de ska kommunicera med olika kundsegment och befattningshavare för att attrahera dem utan att använda pris som den viktigaste differentieringsfaktorn.

Vill du veta mer

Fyll i dina uppgifter här, så tar vi kontakt med dig snarast.