Aktivering

Rekommendationer inom försäljningsverksamheten baserade på fakta

Aktivering

Aktivering – Engagerade medarbetare som förstår och använder strategin i praktiken

Behovet

Förändringar i ett företag och en organisation är alltid utmanande. Att åstadkomma en varaktig förändring är för många organisationer kanske den allra största utmaningen. Samtidigt utan att lyckas med att varaktigt förändra så är såväl analys, strategiarbete och implementeringsarbete bortkastad tid och slöseri med pengar.

Nyttan

Med att få alla att arbeta i en gemensam riktigt kan den ökade motivationen och engagemanget skapa ökad tillväxt. Mycket forskning och underlag finns för att understryka vinsterna med att skapa ökad engagemang. Tex har Aon Hewitt  (2015) tagit fram underlag som påvisar att ett ökat engagemang med 5% ger en tillväxt på 3% efterföljande år. Genom att få medarbetare motiverade och engagerade skapas en otrolig stark plattform för att driva ett förändringsarbete

QS Metod

QS Metodik bygger på beprövade motivationsteorier och vi har utvecklat en digital plattform (QS Activate) som underlättar det löpande arbetet.  Vi bygger en plattform för förändring  genom att i workshops genomföra fyra avgörande delmoment.

  • Förankring av strategisk ramverk samt val av de kritiska fokusområdena
  • Workshop ”Readiness” skapa förståelse och medarbetare som både vill och kan driva verksamheten framåt mot målbilden
  • Aktivering i workshop-format för att skapa konkreta förbättringsaktiviteter inom valda fokusområden
  • Löpande uppföljning, support och feed-back för att säkerställa uthållighet och motivation

 Vår metod bygger på att vi är hjälper våra kunder att själva leda och driva förändringsarbetet och att skapa förutsättningar för att det kan löpa parallellt med övrig operativ verksamhet. Att få till ett fungerande och löpande förändringsarbete kan inte ske enbart vid en kickoff utan löper över flera månader och kvartal. Löpnade utbildar och stöder vi kunden och deras medarbetare för att själva kunna driva processen framåt mot uppsatta mål

 Levererat värde

Ett framgångsrikt arbete leder ett företag som tillsammans arbetar mot en gemensam  och förankrad målbild. Med engagerade medarbetare som förstår och använder strategin i praktiken, som både vill och kan driva verksamheten framåt mot målbilden. Detta leder till ett förstärkt engagemang och ökad motivation. Varje etapp  ger flertalet konkreta förbättringsaktiviteter inom uppsatta fokusområden mot tex ökad tillväxt Ökat värde för kunderna, medarbetare och ägare.

”Mjukt är hårt – 5%´s ökat engagemang ger i genomsnitt 3%’s tillväxt” (AON Hewitt- 2015)

Vill du veta mer

Fyll i dina uppgifter här, så tar vi kontakt med dig snarast.