QSBC

QS Business Consulting AB är ett innovativt konsulthus med fokus på intäktsgenerering & tillväxt.

Vår unika process omfattar datainsamling, sortering, analys, insikter & rekommendationer samt implementering

Med våra verktyg, kompetens och fakta hjälper vi våra kunder att öka intäkterna och förbättra resultatet.

QS Business Consulting AB

QS Business Consulting är ett innovativt konsulthus med fokus på intäktsgenerering och tillväxt. Vår unika process omfattar datainsamling, sortering, analys, insikter & rekommendationer samt implementering.

Vi vill med vårt synsätt och vår metodik få verksamheter att bygga sin kundsamverkan utifrån en gedigen insikt och kunskap om sina kunder och kundernas syn på faktorer som skapar värde. Detta ger starkare och mer långsiktiga kundrelationer och därmed högre tillväxt och lönsamhet. Vi har en helhetssyn på försäljning som omfattar företagets hela samverkan med befintliga och nya kunder.

Vår kärnkompetens är att mäta och analysera förutsättningarna för lönsam tillväxt inom företag och i företags affärsmiljö och baserat på det ge rekommendationer, samt tillsammans med kunden utveckla strategier. Flera av våra konsulter har även en gedigen erfarenhet av förändringsledning, digitalisering, SEO och kompetensutveckling.

 

Vår mission & metod

QS Business Consultings mission är att öka företagsvärdet för ägarna och därigenom bidra till att vårt kundföretag får bättre förutsättningar att överleva framgångsrikt i en omvärld som idag präglas av snabba förändringar och stark konkurrens.

QS metodiken har tillämpats framgångsrikt i en lång rad av uppdrag. Vi kan lämna referenser på nöjda företagskunder i många olika branscher. Vi har utvecklat en generisk arbetsmetodik vilken anpassas till uppdragsgivarens förutsättningar och målsättningar. Våra mätningar och analyser bygger på ett utifrån och in och ett nerifrån och upp tänk.

Det innebär att vi bygger våra slutsatser på vad vår uppdragsgivares kunder och medarbetare har för uppfattning. Nedanstående bild beskriver schematiskt de områden vi normalt analyserar;

The Book

Så når du 100% framgång med hjälp av vår metodik.
Ladda ner ditt exemplar.

Lars Skarke

Vid tidig ålder kom jag till insikt med min entreprenöriella förmåga, varpå jag har byggt upp både svenska och internationella företag. Kunskapen ville jag förmedla vidare, vilket har resulterat i över fyrtio års gedigen erfarenhet inom affärsutveckling samt ett professionellt varumärke. Mina uppdrag har involverat några av Sveriges ledande företag inom varierade branscher. Uppdragen har ofta baserats på att driva stora affärsutvecklingsprojekt, leda genomgripande strukturella förändringsprocesser, granska samt kvalitetssäkra strategiska företagssatsningar och tillväxtprogram.

Jag är 100% affärsinriktad och drivs av att skapa ökad tillväxt genom framgångsrik försäljning oavsett uppdrag. Under åren som gått har jag fått stor uppskattning av mina uppdragsgivare för mina personliga egenskaper. Jag kombinerar en uppriktig och tydlig kommunikation utan ”säljfloskler” med ett innerligt och förtroendeingivande bemötande. Större delen av mina åtaganden har kretsat kring att understödja företagsledningen och dess engagemang. Allt för att frambringa laganda samt förankra rätt målfokus inom organisationen.

Det är ingen slump att min stora passion fyller ett syfte ”att inspirera till framgång oavsett mål” Man kämpar inte för att nå sitt mål, man kämpar för att nå resultat, baserat på sitt mål. Ett framgångsrikt resultat handlar oftast om rätt prioriteringar och engagemang för tidseffektivitet, som i sin tur leder till vinstresultat.

Jag har genom åren skapat flertalet företag till stora framgångar i ett inledningsskede, och idag omsätter många av dem miljarder, vilket talar sitt tydliga språk.

Vill du träffas? Kontakta mig på lars.skarke@qsbc.se

 

 

Vår historia

”Lasse Skarke om QS: ”Försäljning har alltid legat mig varmt om hjärtat och alla mina projekt och bolag har fokuserat huvudsakligen runt försäljning. Min uppfattning har alltid varit att det är relationer som gäller. Men jag kan nu efter dessa år med QualitySales, och nu QS Business Consulting AB, konstatera att det är strukturkapital först, alltid!

Med strukturkapital först menar vi egentligen ordning och reda först, innan vi arbetar mer med humankapitalet. Strukturkapital är de immateriella tillgångar som organisationen äger utan förbehåll och kan därför skaffa sig kontroll över. Normalt sätt säger man att strukturkapitalet uppfyller två syften: Det tillhandahåller lager av kunskaper och Strukturkapitalet påskyndar och Förbättrar flödet av information inom organisationen. Genom att systematiskt bygga upp strukturkapitalet kan man öka företagets värde och konkurrenskraft.

Karaktären på utmaningarna med försäljning varierar, naturligtvis, men till syvende och sist så handlar allt om att få försäljningen att fungera i alla led. Vad jag har noterat genom åren är att det av någon outgrundlig anledning verkar som att många människor tror att det bara är säljavdelningen som sysslar med försäljning. Då detta ofta var en inställning jag stötte på i vardagen i mina bolag, och andras bolag, ville jag ta reda på hur det egentligen förhöll sig i frågan, och fanns det någon som hade svaret? För många var lösningen på bristande försäljning att skicka säljarna på säljutbildning. Men det var långt ifrån alltid lösningen på problemet, nästan aldrig faktiskt. Vilket naturligtvis glädjer en gammal säljare… 

Den processkarta vi utvecklade förklarade på ett enkelt sätt hur bolagets olika processer ska dra åt samma håll, och hänger starkt ihop. Detta är vad vi idag kallar försäljningsverksamheten. Nyttan av ett starkt företagsövergripande säljfokus blev allt tydligare. Detta var inte alltid självklart ens på styrelsenivå.

Sammanfattningsvis kom vi fram till att all samverkan med kunden är försäljning! Det måste alla i ett företag förstå, att de arbetar med försäljning och hur de kan påverka säljprocessen positivt. När detta blev så tydligt så insåg jag att synen på försäljning måste förändras, och detta genom att hela bolaget måste tydligare se sin roll i säljprocessen. Detta blev min ledstjärna när det gäller QS. Vårt arbete handlar mycket om att lyssna på medarbetare och kunder, samt se hur säljprocessen införlivas i hela kundens bolag. Produkten blev en modell för att analysera varje steg i försäljningsverksamheten och därigenom få reda vilka förändringar som krävs för att ökad tillväxt eller lönsamhet baserat på FAKTA!

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig gärna så att du får våra nyhetsbrev.