Engagemang på arbetsplatsen

Bara 14% av medarbetare på europeiska bolag uppger att de har förutsättningar att känna engagemang på sin arbetsplats (Gallup, 2019). Det behövs uthålliga verktyg och metoder för att aktivera medarbetarengagemang, stötta genomföranden, driva förändring samt förbättra möjligheten till mätning och uppföljning. SaaS-bolaget Hubbster, med en digital metod för att aktivera medarbetardriven förändring, går samman med tillväxtexperterna Quality Sales och undersökningsbolaget Tradewell. Tillsammans bildar de spirande SaaS-bolaget Hubbster Group.

Forskning

Forskningen visar att det finns en tydlig koppling mellan gott ledarskap, engagemang, prestation och resultat. Allt fler företag och organisationer inser sambandet, men få vet hur de ska aktivera, driva och följa upp förbättringsarbetet med sina medarbetare. Aktivering innebär att medarbetarna själva driver förändringsarbetet inom fastställda strategiska ramverk.

Hubbster Group

Det nya bolaget, Hubbster Group, erbjuder integrerade metoder, digitala verktyg och kompetens för en kontinuerlig förbättringscykel i syfte att frigöra och höja medarbetarnas motivation, engagemang och resultat kopplat till olika strategiska initiativ. De olika delarna i bolagets metod och teknik är: insikt om hur motivation och engagemang skapas och förstärks, aktivering, mätning och uppföljning.

Medarbetardriven förändring

”Medarbetardriven förändring är en högst aktuell och växande fråga för de flesta organisationer idag, både ur ett lednings- och medarbetarperspektiv. Alla bolagen i Hubbster Group är experter inom området, men med kompletterande kompetenser. Vårt samgående skapar fantastiska synergieffekter och ett erbjudande som är skalbart och helt unikt på marknaden”, säger Peter Follin, VD på Hubbster Group och tidigare VD på Quality Sales.

Digitala metoder

Hubbsters digitala metod bygger på den senaste forskningen inom strategiska genomföranden och psykologi om vad som skapar verklig motivation och genomförandekraft hos medarbetare. Verktyget erbjuder ett sammanhållet arbetssätt och gör det lätt att följa upp och skapa uthållighet i förbättring och förändring. Även QualitySales har under 20 år utvecklat metoder och modeller för att också säkerställa ett framgångsrikt förändringsarbete baserat på självledarskap och med aktivering som metod.

“Genom stötta medarbetare och företagskultur med en struktur för självledarskap och genomförande ökar vi engagemang och motivation på en arbetsplats på bästa sätt. Effekten av medarbetardriven förändring syns tydligt på sista raden.” – Anna Bloth Karling, grundare, Hubbster.

För att långsiktigt lyckas med ett förändringsarbete krävs insikt, mätning och uppföljning. Tradewell är specialiserade på verktyg för att identifiera, mäta och utveckla framgångsfaktorer för en långsiktig lönsamhet. Men utan återkoppling uteblir effekten.

“Det saknas ofta metoder att på ett effektivt sätt implementera de insikter som skapas genom våra undersökningar, i den nya konstellationen kan vi enkelt aktivera dem” – Michael Mattsson, VD, Tradewell

Enkelhet och användarupplevelse är avgörande för att verktygen ska användas av alla medarbetare och därmed bidra i det långsiktiga förbättringsarbetet. Genom sammanslagningen skapas en stark grupp med stabil omsättning och vinst för en kraftigt ökad omsättning och fortsatt teknikutveckling. Proforma prognosen för 2019 ligger på en omsättning om ca 25 MSEK och EBITDA på 4,9 MSEK. Det innebär att det finns en stabil grund att stå på med positiva kassaflöden samtidigt som den digitala affären är väldigt skalbar. Bolaget är i slutfasen av en kapitalrunda dedikerad till tillväxt när man nu avsevärt ökar farten framåt.

Kunder

Tillsammans har gruppen cirka 150 kunder som t ex Envac, SOS Barnbyar och Husqvarna där tillväxteffekter såsom ökning av medarbetarengagemang, ökade intäkter och förbättring av årsresultat är tydliga. Sammanslagningen skedde formellt den 31 januari 2020 där samtlig verksamhet övergår i Hubbster Group AB.

Peter Follin tillträder som VD för Hubbster Group, Anna Bloth Karling som CPO och Michael Mattson som Head of Insights. Den nya styrelsen består initialt av VD Peter Follin, serieentreprenörerna Gustaf Karling och Fredrik Skarke samt techgurun Arli Mujkic.

Några andra delägare är inkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth), Venture Buildern EPTI, beteendeexperten Janne Sandgren och Mohammed Homman.

För mer info kontakta:

Peter Follin, VD Hubbster Group

peter.follin@hubbstergroup.com/070-492 64 09

Anna Bloth Karling, CPO Hubbster Group

anna@hubbstergroup.com/0768-93 62 65

Michael Mattsson, Head of Insights Hubbster Group

michael.mattsson@tradewell.se/0793-13 65 69

Jonas Hedman, Head of Sales, Hubbster Group

jonas.hedman@qualitysales.se/0737-77 60 56

www.hubbstergroup.com