Storbolagens utmaning med att engagera medarbetarna, och hur QS Aktivering kan hjälpa till i processen.

Efter många år i ledande i stora bolag både i Sverige och internationellt har jag hittat några viktiga insikter till vad som driver oss som medarbetare samt vikten av att ha alla med på tåget i förändring!

Varför är medarbetarengagemang så viktigt?

Alla studier och forskning visar vikten av medarbetarengagemang och att det ger positiva effekter på företagets resultat. Trots detta är det inte alla företag och organisationer som lyckas med att öka medarbetarengagemanget. Ökat engagemang förbättrar kundupplevelsen. Ett stort engagemang bland medarbetarna är ett uttryck för en sund och välfungerande organisation, i vilken medarbetarna bl.a. delar verksamhetens riktning och mål.

Detta har jag fått uppleva på nära håll i både HP Way och hur de även arbetat på Disney, Givetvis finns det många andra bra exempel och vi hat tagit många av dessa erfarenheter och hittat en väl fungerande metod för att säkerställa en positiv, bestående förändring i ett företag eller organisation.

Stort engagemanget bland medarbetarna går hand i hand med fokuset en förbättrad kundupplevelsen, och därmed ökad framgång. Vi känner till vikten av att öka motivationen och engagemang hos våra medarbetare. Vad kan vi göra för att lyckas?

Viktiga steg för framgång

Medarbetarengagemang är viktigare än någonsin. Det kan vara ett hårt arbete, men vinsten är betydande, så vänta inte börja idag!

Förutom att ha en tydlig och förankrad målbild, vision av verksamheten. Behövs fokus och målmedvetet arbete för att kunna påbörja en förändringsresa. Detta arbete bör ske i ledningsgruppen och här komma ner till de kritiska framgångsfaktorer, där ökat medarbetarengagemang och motivation ofta blir en avgörande del mot framgång.

Därefter koppla ihop medarbetarnas engagemang med företagets egentliga verksamhet. Skapa ramarna i ett strategiskt ramverk, som är tydligt och enkelt att förstå av medarbetare.  Det måste finns stort mått av självstyre på vad som kan genomföras för att öka motivation och engagemang i verksamheten. Tro inte att vi som chefer har alla svaren utan få idéer från organisationen. På det sättet blir dialogen meningsfull både för den enskilda medarbetaren och för teamet. Behovet av pågående feedback är avgörande för att alla ska känna sig involverade och öka motivationen

Stöd på vägen

Ofta ser vi att företag och organisationer kan behöva lite hjälp på vägen. Det räcker ofta inte med att bara göra olika former av mätningar eller tro att det är en ”Quick Fix”, utan det gäller att vara medveten om att det tar kalendertid. Professionellt stöd utifrån är ofta att rekommendera då aktivering löper parallellt med den vardagliga verksamheten

QS Business Consulting

QS Business Consulting har sedan många år framgångs rikt hjälpt företag och organisationer med att öka medarbetares motivation och engagemang med fokus på ökade intäkter Via vår unika plattform QS Activate , beprövade metoder samt verktyg skapat accelererad tillväxt.

QualitySales helps companies and organizations to create long-term competitiveness and accelerate their growth based on facts and trough activation. We help our clients to achieve necessary changes for increased business results.

In my role as a senior consultant I am responsible for project delivery and helping our client to increase growth and profit. Based on research, experience and our unique methodology I’m helping our clients to achieve long-term business results.

Kontakt: jonas.wetterdal@qsbc.se