Lasse möter…..
PUBLICERADES 24 NOVEMBER, 2019
Idén bakom ”Lasse möter…” dök upp när vi funderade på hur vi skulle kunna aktivt hjälpa våra kunder och intressenter att bredda sin kontaktyta inom vårt nätverk.

Väl mött den 6 december som är premiären. Boka gärna din plats HÄR !

Man kan säga mycket om Lars Skarke men efter att ha arbetat med Lars i över 20 år så vill jag mena att Lasses energi och genuina önskan att hjälpa andra människor är det som sticker ut.

Även om Lars nu blir 70 år i januari 2020 så minskar han inte på takten utan snarare ökar tempot. Det är nästan så att han fått lite bråttom… Vi juniorer har fullt upp med att hänga med i svängarna

Som grundare till QualitySales, med en vision om att förändra synen på försäljning, arbetar Lasse målmedvetet med att bygga upp bolaget i samarbete med Peter Follin som varit VD för bolaget sedan 2017.

QS har med Lars och Peter som team skapat förutsättningar för en rejäl tillväxt i marknaden.

QS är nu ett innovativt konsulthus med fokus på intäktsgenerering och tillväxt. Bolagets unika process omfattar datainsamling, sortering, analys, insikter & rekommendationer samt implementering. Med kirurgisk precision använder QS sina verktyg, kompetens och fakta för att hjälpa sina kunder att öka intäkterna och förbättra resultatet.

Processmodellen utvecklades i samarbete med Stig Sjöblom som mycket strukturerat samlade information om företagens försäljningsprocess, som sedan utvecklades till en modell som visar hur samtliga huvudprocesser och stödprocesser interagerar och påverkar varandra i samverkan med kund.

Vi möter helt naturligt många företagsledare som arbetar hårt med sina olika utmaningar. Vi på QS kan förse dem med fakta så att de snabbare kan ta beslut och röra sig fortare mot målet. Men vi tillhandahåller också ett nätverk av duktiga och framgångsrika företagsledare till våra kunder och intressenter. Detta för att vi vet att det ofta finns ett stort behov av att diskutera, ventilera och argumentera för sina positioner till ”tredje part” för att neutralt testa sina ståndpunkter.

Målet med ”Lasse möter…” är självfallet att presentera intressanta samtalspartners men också att vårt nätverk får tillfälle att möta likasinnade.

Eventet får då flera syften som gagnar många och skapar många nya kontaktytor, men inte minst skapar vi en plattform för nya affärer mellan deltagarna.

Väl mött den 6 december som är premiären. Boka gärna din plats HÄR !

Hälsningar från QS teamet!

Kontakta oss: info@qsbc.se