Karlholm Strand, en unik stadsdel växer fram

Möjlighet att investera i ett mycket attraktivt och modernt område med färdig och godkänd detaljplan om sammanlagt 100 hektar mark inklusive byggrätter.

Havsnära utan strandskydd, bostäder direkt vid stranden

Detaljplanen omfattar bostäder i form av HR, BRF & villor samt kommersiella lokaler för hotell, butiker, lager samt skola.

Infrastruktur såsom el, V/A, fiber, vägar är färdigställt till 70% (ca 1 månad till slutligt färdigställande).

Bra kommunikationer med bil, buss, tåg (Karlholm) samt närhet till flygplats (Arlanda).

Hög ambitionsnivå gällande service inom området med såsom ICA-affär, restaurang, sporthall, skola etc.

Direkt upptagningsområde 700.000 innevånare i Uppsala och Gävleborgs län.

Nuvarande (20020209) kösituation (LÄNK):

  • 443 i kö till hyreslägenheter
  • 124 i kö till hus & tomter
  • 105 i kö till bostadsrätter
  • 52 i kö till båtplatser

Säljstart Havsporten, radhus, slutsålt 2019. Nya objekt presenteras inom kort.

Restaurang och pub färdigställda, redan öppet på helgerna då det är många besökare på plats

Pågående diskussioner om etablering av hotellverksamhet i området inklusive småbåtshamnen

Pågående diskussion om etablering av förskola och årskurs 1 – 9.

Tierps kommun

Tierps kommun växer, just nu har vi flera stora plan- och byggprojekt på gång. Utöver Karlholm Strand, det nya handelsområdet Siggbo samt bostadsområdet Siggbo trädgårdsstad i centrala Tierp. Nyligen ombyggda kulturhuset Möbeln är mötesplats med bibliotek, konsthall, kulturskola, samt stora och små lokaler för kulturevenemang och konferens.

Vision med tre arenor

Tierps kommun pekar i sin vision ut en riktning för hur bygdens förutsättningar för att bo, leva, arbeta och umgås kan utvecklas. Tierps kommun vill uppfattas som en ”grön och harmonisk oas för hela livet”. Det ska vara en kommun att vilja komma till – för alltid. Visionen utmynnar i en beskrivning av tre arenor

Livsarenan

En trygg plats för alla åldrar, utveckling i takt med omvärlden men utan att tappa historisk förankring, goda kommunikationer och hållbar tillväxt i ett engagerande och inkluderande samhälle öppet för alla.

Affärsarenan

Med en halvtimme till Uppsala eller Gävle och en timme till Arlanda, ligger Tierps kommun i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Tierps kommun samverkar självklart med närliggande storstadsområden. Tillväxten där ger självklara möjligheter även för Tierp.

Kommuninvånarna har över en miljon arbetstillfällen på pendlingsavstånd och lika kort väg ut i resten av världen.

Utvecklingsarenan

Tierps kommun vill erbjuda ett hållbart samhälle. Varje beslut ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Tierps kommun är en aktiv medspelare i att uppfylla Agenda 2030, FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Från och med 2020 är kommunens budget och verksamhetsplan tydligt präglad av detta arbete.

Kontakta oss för mer information:

QualitySales sköter försäljning och marknadsföring av byggrätter, etc, för området i samarbete med exploatören.

Arne Olafsson 0701825532, arne.olafsson@qsbc.se

Lars Skarke 0730257304, lars.skarke@qualitysales.se