QS Digitalt avtryck

Övergripande genomlysning av företagets digitala avtryck, vilket ofta kan kopplas till företags framgångar

QS Digitalt Avtryck

Behovet

Många företag och ledningsgrupper upplever det som en utmaning att sammankoppla de digitala strategierna med företagets löpande strategier och processer.

Vi på QS hjälper våra kunder att först genomföra en övergripande analys av verksamhetens digitala avtryck, därefter arbetar vi fram en strategi som innefattar nödvändiga delar av digital transformering och med relevanta aktiviteter och åtgärder för att nå de mål företaget satt upp för sin övergripande verksamhet.

Nyttan

Med hjälp av QS flyttar våra kunder snabbt fram sina digitala positioner i symbios med företagets övriga affärsutveckling. Ni får en kontakt för hela arbetet med att identifiera möjligheter och omsätta dem i praktisk tillämpning. Vi säkerställer att det finns kunskap, mål och metoder för att följa upp relevanta nyckeltal för maximal måluppfyllelse.

QS Metod

Vi arbetar med kvalificerade konsulter som är väl insatta i den digitala miljön och arbetar situationsanpassat med verktyg som Ahrefs, SemRush, Buzzsumo, Google Analytics och Googles övriga verktyg för SEO och konvertering.

Den inledande analysen skapar förutsättningar för diskussion och utveckling av en konkret plan framåt. Planen innehåller väl avgränsade rekommendationer, nyckeltal och aktiviteter som gör det överskådligt att genomföra en digital transformering av verksamheten.

I vår metod ingår det översiktlig digital utbildning av ledningsgrupp och relevanta intressenter.

Levererat värde

Ett framgångsrikt arbete leder till väsentligt förbättrad digital närvaro som är i symbios med företagets övergripande strategier. Detta skapar en förbättrad plattform för konverteringar, ökad försäljning och förbättrat resultat.

Vill du veta mer

Fyll i dina uppgifter här, så tar vi kontakt med dig snarast.