Nytt spirande SaaS-bolag driver förändring bottom-up

Nytt spirande SaaS-bolag driver förändring bottom-up

Engagemang på arbetsplatsen Bara 14% av medarbetare på europeiska bolag uppger att de har förutsättningar att känna engagemang på sin arbetsplats (Gallup, 2019). Det behövs uthålliga verktyg och metoder för att aktivera medarbetarengagemang, stötta genomföranden,...