QS Business Consulting AB är ett innovativt konsulthus med fokus på intäktsgenerering och tillväxt.

Vår unika process omfattar datainsamling, sortering, analys, insikter & rekommendationer samt implementering.

Med våra verktyg, kompetens och fakta hjälper vi våra kunder att öka intäkterna och förbättra resultatet.

Varför är medarbetarengagemang så viktigt?

Jonas Wetterdal, affärskonsult på QS Business Consulting om medarbetarengagemang: Alla studier och forskning visar vikten av medarbetarengagemang och att det ger positiva effekter på företagets resultat. Trots detta är det inte alla företag och organisationer som lyckas med att öka medarbetarengagemanget. Ett stort engagemang bland medarbetarna är ett uttryck för en sund och välfungerande organisation

Om QSBC

Vi är ett konsulthus med fokus på intäktsgenerering och tillväxt. Med vårt innovativa synsätt och metodik får vi företag att bygga sin kundsamverkan utifrån en bättre  insikt och kunskap.  Detta ger starkare och mer långsiktiga kundrelationer och därmed högre tillväxt och lönsamhet.

Vår kärnkompetens är att mäta och analysera förutsättningarna för lönsam tillväxt inom företag och deras affärsmiljö.  Baserat på det ger vi rekommendationer och tillsammans med kunden utvecklar vi nya strategier.

Våra tjänster

Vi har utvecklat en arbetsmetodik som utgår från våra uppdragsgivares mål och utmaningar. Vårt arbetssätt bygger på ett utifrån-och-in tänk där alla våra rekommendationer verifieras i klientens affärsmiljö.

Du behöver vara modig för att anlita oss då du får reda på sanningen. Våra analyser är baserade på kundernas faktiska upplevelse och uppfattning. Med utgångspunkt från analyserna ger vi rekommendationer på bland annat; erbjudande, strategier och arbetssätt.

Våra medarbetare

Hos oss arbetar erfarna konsulter med ett starkt sälj- och marknadsfokus som gör extraordinära projekt för våra kunder. Vår framgång baseras på hur vi lyckas engagera våra klienter att lyckas med sina mål och föresatser i sin verksamhet.

Vårt fokus är att förändra synen på försäljning hos våra kunder. Vi har genom vårt strukturerade arbetssätt och digitala verktyg lyckats förändra många bolag i grunden. Detta gör att hela kundens bolag andas försäljning, och alla medarbetare förstår sin egen del i hela processen.

Våra tjänster

QS Analys

Analys och rekommendationer avseende samverkan mellan kunder och företag.

Value Proposition

För ökad kundnöjdhet som leder till långsiktiga och lönsamma kundrelationer.

Processer

Utveckla och implementera processer – analysera, utveckla, träna och implementera.

Aktivering

Skapar fungerande rutiner och engagerade medarbetare som förstår och arbetar för företagets strategi.

QS Digitalt Avtryck

Övergripande analys och utbildning för ledningsgruppen avseende företagets digitala avtryck.

Målbild

”Ett Team, Ett Mål, En Plan”, för ledningsgruppen. Workshop för att skapa vinnande team.

“QSBC har en bra approach då de titta på hela försäljningsprocessen. De kan se med friska ögon, strukturera, få oss att förstå att det inte är en aktivitet utan en hel  process.”

“QSBC  hjälper sina kunder att konkretisera sin försäljningsprocess, och skapar vägar för att följa upp och korrigera.”

Några av våra klienter

Vi vill förändra synen på försäljning!

{

Bolaget QS Business Consulting AB´s hela fokus är att ändra synen på försäljning hos våra kunder. Vi har genom ett strukturerat arbetssätt och digitala verktyg lyckats förändra bolag i grunden. Detta gör att så att hela kundens bolag andas försäljning, och alla förstår sin del i den avgörande processen.

På QS arbetar därför extraordinära konsulter med ett starkt sälj och marknadsfokus som gör unika projekt för sina kunder. Vår framgång mäts ofta baserat på hur vi lyckas engagera människor att lyckas med sina föresatser i olika företag.

- Lars Skarke

Founding Partner, QSBC

Jag vill veta mer

Fyll i dina uppgifter här, så tar vi kontakt med dig snarast.