QS Business Consulting är en del av Hubbster Group.

Vi är ett innovativt konsulthus med spetskompetens inom affärsorienterade kund- och medarbetaranalyser, förändringsledning och tillväxtfrågor. Alla våra processer och metoder bygger på fakta och med medarbetarengagemang som ledstjärna.

Vi är övertygade om att utan stort medarbetarengagemang misslyckas majoriteten av alla förändringsarbeten.

Varför är medarbetarengagemang så viktigt?

Jonas Wetterdal, affärskonsult på QS Business Consulting om medarbetarengagemang: Alla studier och forskning visar vikten av medarbetarengagemang och att det ger positiva effekter på företagets resultat. Trots detta är det inte alla företag och organisationer som lyckas med att öka medarbetarengagemanget. Ett stort engagemang bland medarbetarna är ett uttryck för en sund och välfungerande organisation

Om QSBC

QS Business Consulting är ett konsulthus med fokus på medarbetardrivet förändringsarbete. Med våra innovativa metoder hjälper vi företag att bygga lönsam tillväxt och en ökad kundnöjdhet baserat på faktabaserade insikter.

Vår kärnkompetens är dels att mäta och analysera förutsättningarna för lönsam tillväxt inom företaget i dess affärsmiljö och baserat på det ge rekommendationer dels att säkerställa en framgångsrik implementering där medarbetarnas engagemang och delaktighet är centralt.

Vår metod

Vår metod för framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete utgår från våra kunders utmaningar och hur ”redo” de är för förändring. Att skapa ett företag där medarbetarna självständigt driver företagets strategi mot uppsatta mål är något alla företagsledare strävar efter, men för att lyckas måste vissa grundförutsättningar finnas;

Våra medarbetare

Hos oss arbetar erfarna konsulter med ett starkt sälj- och marknadsfokus som gör extraordinära projekt för våra kunder. Vår framgång baseras på hur vi lyckas engagera våra klienter att lyckas med sina mål och föresatser i sin verksamhet.

Vårt fokus är att förändra synen på försäljning hos våra kunder. Vi har genom vårt strukturerade arbetssätt och digitala verktyg lyckats förändra många bolag i grunden. Detta gör att hela kundens bolag andas försäljning, och alla medarbetare förstår sin egen del i hela processen.

Våra tjänster

QS Analys

Analys och rekommendationer avseende samverkan mellan kunder och företag.

Value Proposition

För ökad kundnöjdhet som leder till långsiktiga och lönsamma kundrelationer.

Processer

Utveckla och implementera processer – analysera, utveckla, träna och implementera.

Aktivering

Skapar fungerande rutiner och engagerade medarbetare som förstår och arbetar för företagets strategi.

QS Digitalt Avtryck

Övergripande analys och utbildning för ledningsgruppen avseende företagets digitala avtryck.

Målbild

”Ett Team, Ett Mål, En Plan”, för ledningsgruppen. Workshop för att skapa vinnande team.

”QSBC har en bra approach då de titta på hela försäljningsprocessen. De kan se med friska ögon, strukturera, få oss att förstå att det inte är en aktivitet utan en hel  process.”

”QSBC  hjälper sina kunder att konkretisera sin försäljningsprocess, och skapar vägar för att följa upp och korrigera.”

Några av våra klienter

Vi vill förändra synen på försäljning!

{

Bolaget QS Business Consulting AB´s hela fokus är att ändra synen på försäljning hos våra kunder. Vi har genom ett strukturerat arbetssätt och digitala verktyg lyckats förändra bolag i grunden. Detta gör att så att hela kundens bolag andas försäljning, och alla förstår sin del i den avgörande processen.

På QS arbetar därför extraordinära konsulter med ett starkt sälj och marknadsfokus som gör unika projekt för sina kunder. Vår framgång mäts ofta baserat på hur vi lyckas engagera människor att lyckas med sina föresatser i olika företag.

- Lars Skarke

Founding Partner, QSBC

Jag vill veta mer

Fyll i dina uppgifter här, så tar vi kontakt med dig snarast.